Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khẳng định, tất cả các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải trong thời gian vừa qua không có văn bản n...

Dừng cấp phép mới Uber và Grab: Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng


Loading...

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khẳng định, tất cả các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải trong thời gian vừa qua không có văn bản nào ‘tạm dừng hoặc phanh gấp’ thí điểm của các đơn vị thí điểm.

Liên quan đến việc một số phương tiện thông tin truyền thông đề cập vài ngày vừa qua về việc dừng cấp phép thí điểm mới Uber và Grab, tuy nhiên, chiều 20/6, website chính thức của Bộ GTVT đã đăng tải thông cáo khẳng định vẫn tiếp tục hoạt động thí điểm ứng dụng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản trong vận tải khách.

Cụ thể, thông cáo viết: "Ngày 19/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép Bộ GTVT triển khai thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (Công văn số 1850/TTg-KTN).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2016, theo đó, tất cả các đơn vị có đề án cụ thể phù hợp với tính chất, phương thức vận hành của từng ứng dụng, phù hợp các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị có liên quan và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đều được tham gia thí điểm (bản chất của việc thí điểm là cho phép sử dụng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản).

Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 05/2017) Bộ Giao thông vận tải đã tiếp nhận đề xuất và đồng thuận cho phép 09 đơn vị gồm: Công ty TNHH GrabTaxi (Grab Car), Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (V.CAR), Công ty cổ phần Vận tải 57 Hà Nội (THANH CONG CAR), Công ty cổ phần Sun Taxi (S.CAR), Công ty cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế Ngôi Sao (VIC.CAR), Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư và Phát triển (HOME CAR), Công ty TNHH Uber Việt Nam (Uber), Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Car), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang (LB.Car) để triển khai các Đề án thí điểm theo quy định tại Quyết định số 24/QĐ-BGTVT.

Thông qua kết quả thực hiện thí điểm ban đầu cho thấy, hiệu quả của việc ứng dụng khoa học - công nghệ hỗ trợ công tác điều hành, hỗ trợ hoạt động vận tải đã được người dân đánh giá cao, ngày càng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trong thời gian qua, Bộ GTVT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp, Hội nghị để đánh giá rút kinh nghiệm trong hoạt động thí điểm; hiện tại Bộ GTVT đang tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục hướng dẫn triển khai công tác thí điểm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1850/TTg-KTN và Quyết định số 24/QĐ-BGTVT; đồng thời thực hiện theo đúng tinh thần của Chính phủ về triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Loading...

0 nhận xét: