1. Đừng thấy xấu mà chê bai 2. Đừng thấy tài mà ganh tỵ 3. Đừng hiềm kỵ kẻ ghét mình 4. Đừng đoạn tình khi giàu có 5. Đừng nói khó ...

44 điều đừng trong cuộc sống


Loading...

1. Đừng thấy xấu mà chê bai
2. Đừng thấy tài mà ganh tỵ
3. Đừng hiềm kỵ kẻ ghét mình
4. Đừng đoạn tình khi giàu có
5. Đừng nói khó lúc gian nan
6. Đừng ngỡ ngàng khi hoạn nạn
7. Đừng làm bạn với kẻ mê
8. Đừng bỏ nghề khi thất bại
9. Đừng bại hoại lúc có danh
10. Đừng sở khanh người khác phái
11. Đừng sủng ái kẻ nịnh mình
12. Đừng thương tình mà thu nhận
13. Đừng tán tận cả lương tâm
14. Đừng lầm bầm khi nóng giận
15. Đừng kề cận kẻ dối gian
16. Đừng bướng ngàn khi tranh cãi
17. Đừng giải đãi chuyện học hành
18. Đừng loanh quanh nơi quán rượu
19. Đừng rũ rượi lúc bi quan
20. Đừng làm sang khi nghèo đói
21. Đừng soi mói chuyện người ta
22. Đừng lánh xa kẻ hiền trí
23. Đừng nhụt chí lúc bi quan
24. Đừng hoang mang khi nguy biến
25. Đừng gây chiến với kẻ say
26. Đừng đi vay chơi cờ bạc
27. Đừng lạnh nhạt với đồng liêu
28. Đừng nói nhiều mà làm ít
29. Đừng quấn quít lúc chia ly
30. Đừng có đỳ người ngay thẳng
31. Đừng la mắng chỗ đông người
32. Đừng chê cười người khuyết tật
33. Đừng tất bật chuyện mưu sinh
34. Đừng cho mình là người giỏi
35. Đừng có hỏi chuyện tầm phào
36. Đừng khát khao nguồn bất chính
37. Đừng bất kính với bề trên
38. Đừng tìm hên trong đen đỏ
39. Đừng chứng tỏ mình đa tài
40. Đừng nói dài trong cuộc họp
41. Đừng dung nạp kẻ bất lương
42. Đừng nhiễu nhương người cô thế
43. Đừng o bế kẻ quyền cao
44. Đừng tự hào sau chiến thắng
Loading...

0 nhận xét: