Nhớ có lần anh hỏi Vì sao em ăn chay? Em trả lời rất nhẹ: Vì đời như mây bay… Và có lần em hỏi Vì sao anh ăn chay ? Anh mỉm cười khẽ bảo : V...

Vì sao ta ăn chay?


Loading...
Nhớ có lần anh hỏi
Vì sao em ăn chay?
Em trả lời rất nhẹ:
Vì đời như mây bay…

Và có lần em hỏi
Vì sao anh ăn chay ?
Anh mỉm cười khẽ bảo :
Vì ta kiếp lưu đày …

Nhớ có lần bạn hỏi
Vì sao tôi ăn chay ?
Hoan hỉ thưa cùng bạn :
Vì lương tâm hôm nay …

Và có lần mẹ hỏi
Vì sao con ăn chay ?
Con khẽ hôn trán mẹ :
Vì an bình ngày mai …

Nếu Ông Trời có hỏi :
Vì sao ngươi ăn chay ?
Xin dâng lời khấn nguyện :
Cho Đất dừng thiên tai …

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Loading...

0 nhận xét: