Có những Người... ...cứ Mãi Một Mình... - Không có ai là không có tình yêu. - Không có ai là không được yêu. - Không có ai không yêu một ai....

Đừng vì yêu sai một lần mà không dám yêu lần nữa


Loading...

Có những Người...
...cứ Mãi Một Mình...
- Không có ai là không có tình yêu.
- Không có ai là không được yêu.
- Không có ai không yêu một ai.
- Không có ai không cảm thấy CÔ ĐƠN.
* Ai cũng có những lúc cảm thấy TRỐNG VẮNG...
* Muốn có ai đó bên cạnh để tâm sự, để chia sẻ...
...Mà...
...vì họ sợ lại phải đối mặt với SỰ THẤT BẠI...
...Và..
...vì họ vẫn đang Chờ Đợi 1 Người...
.
.
1 Người...
.
.
Sẽ là...
.
..
...
CUỐI CÙNG VÀ MÃI MÃI !!!

Loading...

0 nhận xét: