"Đừng bắt mình tha thứ khi mình không thể, đừng bắt mình tin khi niềm tin trong mình đã chết, đừng bắt mình yêu thương khi yêu thương đ...

Đừng bắt mình tha thứ khi mình không thể...


Loading...

"Đừng bắt mình tha thứ khi mình không thể,
đừng bắt mình tin khi niềm tin trong mình đã chết,
đừng bắt mình yêu thương khi yêu thương đó không được đáp lại...
Hãy để mình sống theo cách mà mình thấy hạnh phúc nhất và hơn hết.....
Hãy học cách yêu thương chính mình!"
Loading...

0 nhận xét: