Tình yêu đẹp... - Không phải là được bên nhau, được ôm nhau, được hôn nhau, không xa rời 1 giây phút nào ^^ - Mà tình yêu đẹp là 1 tình yêu ...

Tình yêu đẹp...


Loading...

Tình yêu đẹp...
- Không phải là được bên nhau, được ôm nhau, được hôn nhau, không xa rời 1 giây phút nào ^^
- Mà tình yêu đẹp là 1 tình yêu đong đầy quan tâm, không toan tính lợi dụng, biết nhường nhịn lẫn nhau, biết thay đổi vì nhau..
¤ Và... điều quan trọng hơn hết . . .
Là tin tưởng lẫn nhau :')
Loading...

0 nhận xét: