Có bao giờ cậu biết : - Đối với thế giới này, cậu chỉ là 1 ai đó. Nhưng... - Đối với tớ, cậu là cả thế giới này. - Nếu 1 ngày Cậu xa tớ và t...

Đối với tớ cậu là cả thế giới này...


Loading...

Có bao giờ cậu biết :
- Đối với thế giới này, cậu chỉ là 1 ai đó.
Nhưng...
- Đối với tớ, cậu là cả thế giới này.
- Nếu 1 ngày Cậu xa tớ và trong vòng tay người khác.
- Người đó ôm cậu, 1 cái ôm đơn giản.
- Nhưng cả triệu người trên đời này đâu biết rằng
.... Người đó đang ôm cả thế giới của tớ!!!
Loading...

0 nhận xét: