1. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích. 2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích. 3. Anh em không hòa, bạn bè vô ích. 4. Làm việc bất chính, đọ...

Những lời khuyên hay nhất của Khổng Tử


Loading...

1. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích.
2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích.
3. Anh em không hòa, bạn bè vô ích.
4. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích.
5. Làm trái lòng người, thông minh vô ích.
6. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích.
7. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích.

NHỮNG LỜI KHUYÊN HAY CỦA KHỔNG TỬ

10 Điều Tâm Niệm

1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.
2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy.
3- Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
4- Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.
5- Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6- Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7- Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì được thuận chiều ý mình thì tất sanh tự kiêu.
8- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính.
9- Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí.
10- Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài.

Lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên, ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả.
Nên chấp thuận trở ngại thì thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại.
Ngày nay những người học đạo, trước hết không dấn mình vào mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh Pháp chí thượng vì vậy mà mất cả, đáng tiếc đáng hận biết bao.

► ĐỌC THÊM: 66 CÂU PHẬT HỌC LÀM CHẤN ĐỘNG THIỀN NGỮ THẾ GIỚI
____________________

Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau
Quẩn quanh cả nỗi Gay này
Đời người cũng chỉ phút giây Vô thường
____________________

Hình hài của mẹ của cha
Trí khôn đời dạy, đói no tự mình
Sang hèn trong kiếp nhân sinh
Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi
Không hơn hãy cố gắng bằng người
Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh
____________________

Có chí thì ham học
Bất chí thì ham chơi
Trí khôn tạo nên người
Đức nhân tìm ra bạn
Thành đạt nhờ đức dày
Làm nên nhờ có thầy
Đủ đầy nhờ có bạn
Gái ngoan nhờ đức hạnh
Trai mạnh nhờ lực cường
Tươi đẹp lắm người thương
Lực cường nhiều kẻ mạnh
Dễ thích nghi thì sống
Biết năng động thì nên
Đủ tài trí làm nên
Đủ sức bền thì thắng
Biết mình khi hoạn nan
Hiểu bạn lúc gian nguy
Nghèo hèn bởi tự ti
Ngu si vì tự phụ
Tài đức cao hơn phú
Hạnh phúc đủ hơn giàu
Sống trung tín bền lâu
Tình nghĩa sâu hạnh phúc
Đủ tài thì đỡ cực
Đủ sức thì đỡ nghèo
Dốt nát hay làm theo
Hiểu biết nhiều thì lợi
Hỏng việc thì hấp tấp
Va vấp bởi vội vàng
Cảnh giác với lời khen
Bình tâm nghe lời trách
Quá nghiêm thì ít bạn
Dễ dãi bạn khinh nhờn
Không hứa hão là khôn
Không tin xằng ít vạ
Làm ơn đừng mong trả
Được ơn nhớ đừng quên
Nhu nhược bị ép trèn
Quá cương thì bị gãy
Cái quý thì khó thấy
Dễ lấy thường của tồi
Của rẻ là của ôi
Dùng người tội sinh vạ
Đẹp lòng hơn tốt mã
Nền nã hơn kiêu kì
Thận trọng từng bước đi
Xét suy khi hành động
Hiểu biết nhiều dễ sống
Luôn chủ động dễ thành
Thận trọng trước lợi danh
Giữ mình đừng buông thả
Tránh xa phường trí trá
Tai vạ bởi nể nang
Tài giỏi chớ khoe khoang
Giàu sang đừng kênh kiệu
Học bao nhiêu vẫn thiếu
Học bao nhiêu chẳng thừa
Nhân đức nhờ bán mua
Được thua không nản trí
Đủ đức tài bớt lụy
Đủ dũng khí chẳng hàng
Có vợ đảm thì sang
Có bạn vàng thì quý
Đói nghèo vì bệnh sĩ
Quẫn trí dễ làm liều
Tỉnh táo với tình yêu
Biết điều khi yếu thế
Lo việc nhà chớ kể
Ân nghĩa chớ đếm đong
Người phúc lộc nhờ nguồn
Sống bất nghĩa tai ương
Sống bất lương tù ngục
Phải cầu xin là nhục
Phải khuất phục là hèn
Hay đố kị nhỏ nhen
Hay ép trèn độc ác
Lắm gian truân càng sáng
Nhiều hoạn nạn càng tinh
Với mình phải nghiêmminh
Với chúng sinh thân ái
Đang thắng phòng khi bại
Gặt hái phòng mất mùa
Thói quen thường khó chừa
Say sưa thường khó tỉnh
Sống ỉ lại ăn sẵn
Dễ bạc phân tán mình
Sống dựa dẫm ngu đần
Sống bất cần phá sản
Hay đua đòi hoạn nạn
Quá nể bạn tai ương
Gia đình trọng yêu thương
Sống nhịn nhường hỉ hả
Thiếu tình thương man trá
Gắn vàng đá cũng tan
Biết dạy dỗ con ngoan
Chịu bảo ban con giỏi
Tinh khôn nhờ học hỏi
Cứng cỏi nhờ luyện rèn
Sống vì nhau dễ bền
Sống vì tiền đổ vỡ
Rèn con từ mới nở
Khuyên vợ lúc mới về
Muốn hiểu cần lắng nghe
Khốn nạn quên mẹ cha
Tốt đẹp hãy bày ra
Xấu xa nên đậy lại
Có ích thì tồn tại
Có hại thì diệt vong
Nhiều tham vọng long đong
Lắm ước mong lận đận
Hay vội vàng hối hận
Quá cẩn thận lỗi thời
Biết được người là sáng
Hiểu được bạn là khôn
Khiêm tốn là tự tôn
Kiêu căng là tự sát
Hứa trước thì khó đạt
Hèn nhát thì khó thành
Thù hận bởi lợi danh
Tranh giành vì chức vị
Giàu sang hay đố kị
Tài trí sinh ghét ghen
Tham giàu thì cuồng điên
Tham quyền thì độc ác
Vì tiền thì dễ bạc
Vì tình nghĩa bền lâu
Người hiểu nói trọn câu
Người dốt tâu phách lối
Có quyền thì hám lợi
Có tội thường xum xoe
Khờ dại hay bị lừa
Nó bừa hay vạ miệng
Đa ngôn thì tai tiếng
Ngậm miệng dễ được tin
Hám lợi hay cầu xin
Hám quyền hay xu nịnh
Thật thà hay oan trái
Thẳng thắn hay bị hại
Thông thái hay bị ngờ
Chiều con quá con hư
Tiền của dư con hỏng
Giàu mạnh thường thao túng
Nghèo vụng dễ theo đuôi
Người tài giỏi khó chơi
Kẻ trây lười khó bảo
Thành tâm thì đắc đạo
Mạnh bạo việc dễ thành
Quân tử thì trọng danh
Tiểu nhân thì trọng lợi
Bất tài hay đòi hỏi
Lộc lõi khó khiêm nhường
Tình nghĩa thường khó quên
Nợ nhân duyên khó trả
Khó thuần phục kẻ sĩ
Khó phòng bị tướng tài
Biết chấp nhận thảnh thơi
Hay hận đời đau khổ
Của quý thì khó giữ
Con cầu tự khó nuôi
Nhà dư của hiếm hoi
Nhà lắm người bạc cạn
Khó gần người quá sạch
Vắng khách tại quá nghèo
Dễ nổi danh kị hiền
Dễ kiếm tiền khó giữ
Kiếp người là duyên nợ
Lành vỡ lẽ thường tình
Bại thành từ lực trí
Thời gian đừng uổng phí
Biết suy nghĩ sâu xa.
(Sưu tầm)

____________________

Thơ

Lê la lếch thếch giữa trần ai

Hải thị lâm sơn tập luyện tài

Châu báu thanh tâm lo đại chúng

Nhận rõ mệnh trời ứng thiên tài

Chutoàn năng lực bình cơ dụng

Việt Nam Hồng Lạc khởi thiên tài

Công hoàn sắc ký do trời đất

Ty huyện thành đô học đủ bài

Bình dân yên nước cao hoàn phẩm

Sanh tử luân trầm chằng tại ai

Có không như gió thân không bận

Được mất thể mây ta chẳng nài

Hay dở tùy do tâm ái chúng

Không nên quên thế đủ uy oai

Chú nguyện gởi trao ý giúp đời

Bảy ba chi cùng bởi do trời

Trao gánh bình sanh an bá chúng

Lê chân vạn cảnh vẫn an ngơi

Hải thị lâm sơn tân hộ đạo

Châu thiên giám chứng giúp hương thời

Năm qua tháng lại duyên trời định

Dần dậu tùy do đức độ thôi…

____________________

TÂY LẦU (THIÊN CẦM SƠN)

Tầm thiên tầm tháng phải tầm đâu

Tầm ở tâm ta chẳng vương sầu

Thiên cẩm núi linh Tây lầu cảnh

Anh em họp mặt giữa đêm thâu

Cất bút gởi nhau tình chúng

Gởi lòng mong tiếp đạt thanh cao

Con đường hoan lộ thênh thang mở

Chân chất vì người hưởng phúc lâu

Đất trời bốn biển loạn cuồng ồi

Đế mạch đại long đã chuyển nơi

Namviệt anh thư cũng dũng liệt

Ba miền hội tụ hội cơ trời

Năm châu lạnh nóng bao thiên họa

Khí thần nhân sự rối tơi bời

Bình khó trùng muôn ai gỡ khỏi

Bà đào sóng dậy ViệtNamthôi

Chân thật chính tâm vương đế mở

Bắc TrungNamđồng nhất ứng cơ thời

Hà phải ngẫu nhiên đến Nguyệt Linh

Cùng không vui bước đáo Sơn đình

Hưởng lễ cấm sơn tây lầu ngự

Anh em suôt sáng luận tâm tình

Kẻ chốn Phật môn trao chính đạo

Người tầm chân nhất giữ trọn mình

Sự thế nay mai khôn dễ bước

Một mặt Thiên tòa Thập Nhị Kính

Chưa hiểu rồi mai sẽ hiểu thông

Một sừng thú dữ phá xiềng gông

Nước lửa trào tuôn năm châu thảm

Binh căn trùng điệp lệ tuôn ròng

Bạc chất thành non tay bụi căm

Vàng chồng thể núi phút tan không

Chân chất hy sinh lo vạn loại

Đế Đạo ViệtNamgiống tiên rồng

Mong sao mong sao tuổi ấu trùng

Lạc Hồng nhân sự đấng anh hùng

Chí lớn lo dân tâm ái chúng

ViệtNamcon cháu ý đồng không

Đế Đạo há như kinh Đạo Đế

Vì đời vì chúng đợi chờ mong

Đứng bỏ tuổi thơ Hồng Lạc quốc

Vì sinh dân Việt xứng tiên rồng

Cũng lắm anh thư đứa kiệt cùng

Lắm thầy sư giỏi hiểu cơ chung

Tâm vọng nếu danh cùng quyền vị

Nên sự cao thâm hóa cụt cùng

Đất bẩn người chơm nên Thánh Địa

Đất linh người tục đất thành hung

Gởi em minh chánh tâm vì chúng

Nước nhờ thế tựa hiệp hòa chung

Ba miền chồng chất nhiều nhiều lắm

Biết nhắc an hem Đại Sư Tùng

Tại thân tề gia Bình Thế khổ

Cùng hiệp châu nhân Việt Nam mở hội chung

► ĐỌC THÊM: 66 CÂU PHẬT HỌC LÀM CHẤN ĐỘNG THIỀN NGỮ THẾ GIỚI
Loading...

0 nhận xét: