Nếu đã xem nhau là NGƯỜI DƯNG Thì đừng bao giờ nhắc tới 2 chữ  “ đã từng ” - Người dưng thôi! Làm gì mà phải nhớ! - Ngang cuộc đời Thoáng đế...

Nếu đã xem nhau là NGƯỜI DƯNG Thì đừng bao giờ nhắc tới 2 chữ “đã từng”


Loading...

Nếu đã xem nhau là NGƯỜI DƯNG
Thì đừng bao giờ nhắc tới 2 chữ đã từng

- Người dưng thôi!
Làm gì mà phải nhớ!

- Ngang cuộc đời
Thoáng đến ... Lại thoáng đi

- Đôi khi muốn khóc
Nhưng lại sợ nước mắt đánh thức nỗi đau

- Đôi khi tưởng có nhau
Nhưng nhận ra mình chưa là gì cả!!
Loading...

0 nhận xét: