Nếu có 1 điều ước cho gia đình thì đó là : hạnh phúc ! . Nếu có 1 điều ước cho tình bạn thì đó là : mãi mãi ! . Nếu có 1 điều ước cho tình y...

Nếu bạn có một điều ước?


Loading...

Nếu có 1 điều ước cho gia đình thì đó là : hạnh phúc !
.
Nếu có 1 điều ước cho tình bạn thì đó là : mãi mãi !
.
Nếu có 1 điều ước cho tình yêu thì đó là : thủy chung !
.
Nếu có 1 điều ước cho bản thân: tôi sẽ ước ai đó hiểu và yêu tôi thật sự ...
Loading...

0 nhận xét: