Có bao nhiêu người Rõ ràng chia tay nhưng vẫn còn yêu? Có bao nhiêu người Rõ ràng vẫn còn yêu nhưng lại nói chia tay? Có bao nhiêu người Rõ ...

Lý trí tớ bảo quên nhưng con tim tớ ngắn lại


Loading...

Có bao nhiêu người
Rõ ràng chia tay nhưng vẫn còn yêu?
Có bao nhiêu người
Rõ ràng vẫn còn yêu nhưng lại nói chia tay?
Có bao nhiêu người
Rõ ràng là khổ sở nhưng vẫn nở nụ cười nói rằng mình vẫn ổn?
Và có bao nhiêu người ...
Hứa với lònq sẽ quên nhưnq có ai làm được.....
Loading...

0 nhận xét: