♥ Luật đời dạy em cách Giả Tạo.. • Em quật lại đời bằng kiểu Bá Đạo của riêng em... ♥ Đời xô - Em ngã.. • Đời rã - Em tan.. • Đời nham -...

Luật đời dạy em cách Giả Tạo..


Loading...

Luật đời dạy em cách Giả Tạo..
• Em quật lại đời bằng kiểu Bá Đạo của riêng em...
Đời xô - Em ngã..
• Đời rã - Em tan..
• Đời nham - Em hiểm..
• Đời chuyển - Em xoay..
• Đời cay - Em đắng..
Loading...

0 nhận xét: