Không thể đổ lỗi cho ai....... Vì cảm xúc chưa bao giờ có lỗi Và yêu thương một người không phải là một cái tội... Không ai hoàn toàn thuộc ...

Không phải yêu thương nào cũng được đền đáp


Loading...

Không thể đổ lỗi cho ai.......
Vì cảm xúc chưa bao giờ có lỗi
Và yêu thương một người
không phải là một cái tội...
Không ai hoàn toàn thuộc về ai...
Có những người... chỉ có thể giữ lại hình bóng
trong tim !
Vì không phải yêu thương nào cũng được
đền đáp.

Loading...

0 nhận xét: