Hạnh phúc của một người con gái . . . -:- Không phải là được nhiều người khen xinh hay tán tỉnh -:- Hạnh phúc chỉ đơn giản là có một người y...

Không có ai yêu thì phải tự yêu lấy mình


Loading...

Hạnh phúc của một người con gái . . .
-:- Không phải là được nhiều người khen xinh
hay tán tỉnh
-:- Hạnh phúc chỉ đơn giản là có một người yêu có thể
đem lại cho họ đủ sự quan tâm, đủ che chở và đủ
sự chân thành
-:- Chứ không phải những lời yêu thương có cánh
để rồi bị gió thổi bay đi. = ))))))
Loading...

0 nhận xét: