Hạnh phúc mong manh... ...như Bồ Công Anh trước gió  Muốn giữ được nó... ...cần một chút yêu thương! Ở giữa Thất Bại và Thành Công có một co...

Hạnh phúc mong manh...như Bồ Công Anh trước gió.


Loading...

Hạnh phúc mong manh...
...như Bồ Công Anh trước gió 
Muốn giữ được nó...
...cần một chút yêu thương!

Ở giữa Thất Bại và Thành Công có một con sông tên là
...Bỏ Cuộc…
Trên dòng sông đó có một cây cầu mang tên
. . .Cố gắng !!!
Cũng giống như
Ở giữa Đau Thương và Hạnh Phúc có một con sông tên là
...Buông Xuôi...
Trên dòng sông đó có một cây cầu mang tên
. . .BướcTiếp
Loading...

0 nhận xét: