-• Hạnh phúc HOÀN HẢO là hạnh phúc trong MƠ. -• Đôi khi lơ ngơ ngỡ ẢO là THẬT. -• Đôi khi LẬT ĐẬT chọn trật người yêu. -• YÊU ...là CHO đi m...

Hạnh phúc HOÀN HẢO là hạnh phúc trong MƠ


Loading...

-• Hạnh phúc HOÀN HẢO là hạnh
phúc trong MƠ.
-• Đôi khi lơ ngơ ngỡ ẢO là THẬT.
-• Đôi khi LẬT ĐẬT chọn trật
người
yêu.
-• YÊU ...là CHO đi mà khôg hề HỐI
HẬN.
..... Nhưng lại.......
NHẬN được 2 chữ :
.....
☻- HẬN và ĐAU ..

Loading...

0 nhận xét: