Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có - 1 bí mật...Không thể nói - 1 niềm hối tiếc...Không thể thay đổi - 1 giấc mơ...không thể chạm đến V...

Cười nhiều đâu phải đã là vui


Loading...

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có
- 1 bí mật...Không thể nói
- 1 niềm hối tiếc...Không thể thay đổi
- 1 giấc mơ...không thể chạm đến
Và...
- 1 tình cảm...Chẳng thể lãng quên.
Loading...

0 nhận xét: