Còn trách móc, giận hờn là còn quan tâm. Còn né tránh, xa cách là còn giữ trong lòng. Rồi có một ngày, ngay cả lời trách móc cũng không buồn...

Còn trách móc, giận hờn là còn quan tâm...


Loading...

Còn trách móc, giận hờn là còn quan tâm.
Còn né tránh, xa cách là còn giữ trong lòng.

Rồi có một ngày, ngay cả lời trách móc cũng không buồn lên tiếng.
Rồi có một ngày, thà nói lời thật lòng khó nghe còn hơn là hao tâm tổn trí để nói dối cho vừa lòng.
Rồi có một ngày, gặp hay không gặp, gần gũi hay xa cách cũng sẽ chẳng còn bận tâm !
Loading...

0 nhận xét: