♥ Cô đơn là... giữa bộn bề cuộc sống ta không tìm được bến lặng... ♥ Cô đơn là... giữa hơi ấm của gia đình ta không tìm được sự đồng cảm.....

Cô đơn là gì?


Loading...

Cô đơn là... giữa bộn bề cuộc sống ta không tìm được bến lặng...
Cô đơn là... giữa hơi ấm của gia đình ta không tìm được sự đồng cảm...
Cô đơn là... trong vòng tay bạn bè, ta không tìm được sự sẻ chia...
Cô đơn là... bên cạnh người ấy nhưng tim ta không tìm được rung cảm...
Cô đơn là... giữa nhịp sống hối hả vùn vụt trôi, ta không tìm được nhịp bước của đời ta...
Loading...

0 nhận xét: