Có đôi khi vào facebook của ai đó hàng ngày Nhưng … Không Like Không Comment Chỉ nhìn ảnh rồi đọc những câu status để biết được cảm xúc của ...

Có đôi khi vào facebook của ai đó hàng ngày Nhưng … Không Like Không Comment


Loading...

Có đôi khi vào facebook của ai đó hàng ngày
Nhưng … Không Like Không Comment
Chỉ nhìn ảnh rồi đọc những câu status để biết được cảm xúc của người đó đang thế nào …
Rối lại lặng lẽ đi ra, và tỏ ra không biết gì
Để rồi tự nhiên ta cảm thấy trống trải, lặng yên và đâu đó chợt gợn chút buồn …
Loading...

0 nhận xét: