Có ai hiểu được chữ tình Có ai biết được con đường tình đi Có ai đoán được chia ly Có ai biết được ngày mai xa tình Chữ tình làm khổ đời tôi...

Có ai hiểu được chữ tình


Loading...

Có ai hiểu được chữ tình
Có ai biết được con đường tình đi
Có ai đoán được chia ly
Có ai biết được ngày mai xa tình
Chữ tình làm khổ đời tôi
Yêu chi cho vội để rối chia tay
Loading...

0 nhận xét: