Có 4 “cái không” trong cuộc đời này là: Không ai có thể làm hết việc ở đời; không ai có thể ăn hết món ngon, vật lạ trên đời; không ai có th...

Có 4 “cái không” trong cuộc đời


Loading...

Có 4 “cái không” trong cuộc đời này là:
Không ai có thể làm hết việc ở đời;
không ai có thể ăn hết món ngon, vật lạ trên đời;
không ai có thể xài hết những thứ xa xỉ trên đời;
và cuối cùng, chết đi, không ai mang theo được thứ gì trên đời này.

“Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta. Lấy phúc đức làm của, của theo ta vạn đời”.
Loading...

0 nhận xét: