Chiếc lá nhỏ vô tình rơi xuống nước... Nước vô tình cuốn lá mãi xa cây... Đối với lá cây vẫn là tất cả... Lá đi rồi cây vẫn đứng nhìn theo? ...

Chiếc lá nhỏ vô tình rơi xuống nước...


Loading...

Chiếc lá nhỏ vô tình rơi xuống nước...
Nước vô tình cuốn lá mãi xa cây...
Đối với lá cây vẫn là tất cả...
Lá đi rồi cây vẫn đứng nhìn theo?

Nước cuốn lá theo vòng tròn hp...
Cây thẫn thờ vs cảm xúc k tên...
Vẫn mỉm cười cầu chúc lá bình yên...
Nhưng trong lòng con tim đang thầm khóc!..
Loading...

0 nhận xét: