Bình an hạnh phúc mong cầu Từ nay và mãi về sau lâu dài. Cuộc đời còn lắm sầu cay Hôm nay vui sướng ngày sau chắc còn. Đường đời dốc đá đèo ...

Cái tình, cái nghĩa muôn đời còn lưu


Loading...

Bình an hạnh phúc mong cầu
Từ nay và mãi về sau lâu dài.
Cuộc đời còn lắm sầu cay
Hôm nay vui sướng ngày sau chắc còn.

Đường đời dốc đá đèo non
Từng bước vững chắc qua cơn muộn phiền
Sinh ra vốn kiếp tiền duyên
Vui buồn khổ lụy.... nối liền theo nhau

Lời phật dậy: sống vì nhau
Nghiệp chướng ta gặp xin cầu phước may.
Cho người luôn gặp điều hay
Số trời đã định , an bài cho ta

Chấp nhận vui sống an hòa
Đi tìm đâu thấy tự ta cho mình
Băn khoăn đọc 1 hồi kinh
Tâm an, trí tịnh, lòng bình thân yên...

Chúc mọi người luôn bình an....
Loading...

0 nhận xét: