- Hãy nhớ nhé !! . - Nếu không làm được...thì đừng hứa. - Nếu không chắc....thì đừng nói. - Nếu không yêu thương thì đừng gieo hy vọng. - Bở...

Cái gì đã cũ là cũ có cố đánh bóng cũng không thể mới


Loading...

- Hãy nhớ nhé !!
.
- Nếu không làm được...thì đừng hứa.
- Nếu không chắc....thì đừng nói.
- Nếu không yêu thương thì đừng gieo hy vọng.
- Bởi vì:
- Tình yêu là cảm xúc , là lý trí của con tim.
- Vậy nên:
- Đừng nhẫn tâm với con tim người khác.
Loading...

0 nhận xét: