Bạn nói yêu mưa nhưng lại bung ô khj nặng hạt Bạn nói yêu nắng nhưng lại tìm bóng râm khi nắng chói chang Bạn nói yêu gió nhưng lạj cài then...

Bạn nói yêu mưa nhưng lại bung ô khj nặng hạt


Loading...

Bạn nói yêu mưa nhưng lại bung ô khj nặng hạt
Bạn nói yêu nắng nhưng lại tìm bóng râm khi nắng chói chang
Bạn nói yêu gió nhưng lạj cài then khj gjó đông về
Nên. ....
Sợ lắm khj bạn nói yêu tôi
Sợ khj tôi trao yêu thương
Bạn lạj bỏ tôi mà ra đj....!!!
Loading...

0 nhận xét: