" Đừng tốt với ai quá khi chưa biết bản chất thật của họ để không phải ngỡ ngàng khi họ rớt mặt nạ ra. Đời mà, đâu ai biết được chữ Ngờ...

Đâu ai biết được chữ ngờ


Loading...

" Đừng tốt với ai quá khi chưa biết bản chất thật của họ để không phải ngỡ ngàng khi họ rớt mặt nạ ra. Đời mà, đâu ai biết được chữ Ngờ. Thật lòng quá đôi khi là Nghiệt Ngã...."
Loading...

0 nhận xét: