Yêu - không nhất thiết là phải làm cho nhau những gì lớn lao... Bởi có lớn lao mấy rồi cũng sẽ phải đổ vỡ... Em chỉ cần anh nhẹ nhàng quan t...

Yêu - không nhất thiết là phải làm cho nhau những gì lớn lao...


Loading...

Yêu - không nhất thiết là phải làm cho nhau những gì lớn lao...
Bởi có lớn lao mấy rồi cũng sẽ phải đổ vỡ...
Em chỉ cần anh nhẹ nhàng quan tâm nhau từng chút , từng chút một...
Đơn giản mà bền lâu.
Loading...

0 nhận xét: