Đừng bao giờ dành cho người khác sự ưu tiên... ...Khi người ta chỉ xem mình là một trong những sự lựa chọn... - Thực chất yêu k khổ, yêu nhầ...

Yêu không khổ, yêu nhầm người mới khổ . . .


Loading...

Đừng bao giờ dành cho người khác sự ưu tiên...
...Khi người ta chỉ xem mình là một trong những sự lựa chọn...

- Thực chất yêu k khổ, yêu nhầm người mới khổ . . .
- Yêu càng lâu thì càng đau.
Nhưng càng đau thì càng mau lớn.
Đó là sự trưởng thành . . .
- Yêu thật chưa chắc đã được lâu.
Cũng như yêu lâu nhưng chưa chắc là thật
Loading...

0 nhận xét: