“NoiHay.Net” - Đoạn clip dài hơn 2 phút được hãng Oasishdchannel đăng tải cho thấy tình cảm thân thiết của loài khỉ. Đặc biệt gây xúc động c...

Xúc động clip khỉ mẹ lặng người bên xác khỉ con chết đuối


Loading...

“NoiHay.Net” - Đoạn clip dài hơn 2 phút được hãng Oasishdchannel đăng tải cho thấy tình cảm thân thiết của loài khỉ. Đặc biệt gây xúc động cho người xem đó là tình thương mà khỉ mẹ dành cho khỉ con khi khỉ con nằm bất động sau khi bị chết đuối.Loading...

0 nhận xét: