Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh bạc, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Trong cuộc sống luôn là vậy. Ý trời đã định thì chúng ta mu...

Xinh đẹp cũng không bằng may mắn...


Loading...

Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh bạc, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Trong cuộc sống luôn là vậy. Ý trời đã định thì chúng ta muốn thay đổi cũng không thể làm khác dc...
Loading...

0 nhận xét: