Vội sinh, vội tử, vội một đời Vội cười, vội khóc, vội buông lơi Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ Vội vã tìm nhau, vội vã rời

Vội vã tìm nhau, vội vã rời...


Loading...

Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc, vội buông lơi
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau, vội vã rời
Loading...

0 nhận xét: