Ck này! Nếu đã yêu vk rồi...!!! Đừng cho ai dựa vào lưng ck -ngoài vk nhé! Đừng đan những ngón tay vào 1 bàn tay khác - ngoài vk nhé! Đừng ô...

Vợ chỉ cần riêng mình chồng thôi


Loading...

Ck này!
Nếu đã yêu vk rồi...!!!
Đừng cho ai dựa vào lưng ck -ngoài vk nhé!
Đừng đan những ngón tay vào 1 bàn tay khác - ngoài vk nhé!
Đừng ôm siết 1 ai khác - ngoài vk nhé!
Đừng hôn ai hết - ngoài vk nhé!
Đừng để ai làm nũng với ck ngoài vk nhé!
Đổi lại vk sẽ là của ck - "CHỈ RIÊNG MÌNH CK THÔI"
Loading...

0 nhận xét: