“NoiHay.Net” - Chiều 1-5-2011 khoảng 17 giờ có 3 thanh niên ra bổ đập nước trên kênh Ba Bò và bị dòng nước lũ cuốn trôi!

Video 3 thanh niên rơi xuống dòng nước lũ ở kênh Ba Bò


Loading...

“NoiHay.Net” - Chiều 1-5-2011 khoảng 17 giờ có 3 thanh niên ra bổ đập nước trên kênh Ba Bò và bị dòng nước lũ cuốn trôi!Loading...

0 nhận xét: