-♥-Vì ai đó ... • Tôi có thể nhận mình sai trong khi tôi hoàn toàn đúng!!! ... • Có thể không giận dù ai đó có làm tổn thương tôi!!! ... -♥-...

Vì ai đó ...


Loading...

-♥-Vì ai đó ...
• Tôi có thể nhận mình sai trong khi tôi hoàn toàn đúng!!! ...
• Có thể không giận dù ai đó có làm tổn thương tôi!!! ...

-♥-Nhưng ...
• Đến khi ai đó tự tay bóp chết hình ảnh tốt đẹp trong tôi ...
• Thì lúc đó ...
• Đối với tôi ...
• Tất cả đã hết!!!

Loading...

0 nhận xét: