Vấp ngã ! Chảy máu... đau...rất đau...nhưng vội gạt đi nước mắt và tự đứng dậy vì bản thân thấm thía rằng : Có những người chỉ trông chờ mìn...

Vấp ngã !


Loading...

Vấp ngã !
Chảy máu... đau...rất đau...nhưng vội gạt đi nước mắt và tự đứng dậy vì bản thân thấm thía rằng :
Có những người chỉ trông chờ mình khóc...để họ cười
Loading...

0 nhận xét: