Đừng vì nhất thời cảm thấy cô đơn mà nắm nhầm một bàn tay khác. Cũng đừng vì quá mong chờ mà lại đi ôm đại một bờ vai. " Mây của trời t...

Đừng vì nhất thời cảm thấy cô đơn mà nắm nhầm một bàn tay khác


Loading...

Đừng vì nhất thời cảm thấy cô đơn mà nắm nhầm một bàn tay khác. Cũng đừng vì quá mong chờ mà lại đi ôm đại một bờ vai. " Mây của trời thì cứ để gió cuốn đi"... Tất cả đều tùy thuộc vào chính mình ! Cuộc sống có theo ý mình hay không đều do chính bản thân mình tạo dựng nên, chứ không phụ thuộc vào bất cứ nguyên nhân ngoại lệ gì có thể ngăn cản được.

• Nhiều lúc cô đơn...
• Muốn yêu bừa một ai đó..!
• Nhưng rồi thầm nghĩ...
• Yêu thương không phải thứ để đem ra đùa bỡn...
• Đừng vội chấp nhận...
• Khi mà chính bản thân...
• Còn chưa xác định rõ tình cảm của chính mình...
....
• Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người.
• Cũng đừng vì yêu sai một người mà cả đời cô đơn.!
Loading...

0 nhận xét: