Đừng trách ai đó làm bạn thất vọng mà hãy trách bản thân đã trông đợi quá nhiều. Hao tổn tâm lực để chú ý người khác chi bằng dành chút tâm ...

Đừng trách ai đó làm bạn thất vọng mà hãy trách bản thân đã trông đợi quá nhiều


Loading...

Đừng trách ai đó làm bạn thất vọng mà hãy trách bản thân đã trông đợi quá nhiều. Hao tổn tâm lực để chú ý người khác chi bằng dành chút tâm lực phản tỉnh bản thân?
Loading...

0 nhận xét: