“NoiHay.Net” - Đây là những đoạn clip làm cho chúng sanh đau khổ mà chính con người gây ra. Rồi mai đây khi nghiệp báo đến, thì hỏi thử đau ...

Đừng sát sanh - hãy ăn chay


Loading...

“NoiHay.Net” - Đây là những đoạn clip làm cho chúng sanh đau khổ mà chính con người gây ra. Rồi mai đây khi nghiệp báo đến, thì hỏi thử đau khổ con người gánh chịu phải ngửa cổ lên kêu trời sao? Vì vậy để tránh thiên tai, chiến tranh, ta hãy kêu gọi chay trường thanh tịnh, giảm bớt nghiệp sát.Loading...

0 nhận xét: