Em buồn anh có biết? Em giận anh có hay? Em khóc anh có quan tâm? Em cô đơn anh có bên cạnh? Và liệu khi em đột nhiên biến mất ... ... Anh c...

Đừng đợi đến khi mất thì mới thấy tiếc...


Loading...

Em buồn anh có biết?
Em giận anh có hay?
Em khóc anh có quan tâm?
Em cô đơn anh có bên cạnh?
Và liệu khi em đột nhiên biến mất ...
... Anh có nhớ rằng em đã từng tồn tại không?

Loading...

0 nhận xét: