"Nếu lọ lem quay lại nhặt chiếc giày Thì cô ấy đã không có cơ hội trở thành công chúa" Vậy nên Đừng nuối tiếc những gì đã qua... V...

Đừng nuối tiếc những gì đã qua...


Loading...

"Nếu lọ lem quay lại nhặt chiếc giày
Thì cô ấy đã không có cơ hội trở thành công chúa"
Vậy nên
Đừng nuối tiếc những gì đã qua...
Vì biết đâu tương lai sẽ trả lại cho ta những gì đã mất
Loading...

0 nhận xét: