*1 câu nói: Tùy thôi Đủ làm ta thức trắng 1 đêm để suy nghĩ. *1 câu nói: Ừ, sao cũng được Đủ làm tổn thương 1 ai đó. *1 câu nói: Đến đâu thì...

Đừng làm người bên cạnh bạn chịu tổn thương


Loading...

*1 câu nói: Tùy thôi
Đủ làm ta thức trắng 1 đêm để suy nghĩ.

*1 câu nói: Ừ, sao cũng được
Đủ làm tổn thương 1 ai đó.

*1 câu nói: Đến đâu thì đến
Đủ làm ta trở nên sống lặng hơn.

*1 câu nói: Ừ, vậy à ?
Cũng đủ để nước mắt bật trào ra dù đã cố kìm nén...
Loading...

0 nhận xét: