Đừng làm cho người con gái bên cạnh mình buồn. Vì như vậy là vô tình chính mình đã tạo cơ hội cho người đàn ông khác tốt với cô ấy, quan tâm...

Đừng làm cho người con gái bên cạnh mình buồn


Loading...

Đừng làm cho người con gái bên cạnh mình buồn. Vì như vậy là vô tình chính mình đã tạo cơ hội cho người đàn ông khác tốt với cô ấy, quan tâm đến cô ấy.Dù đúng hay sai,
Nếu để cho người phụ nữ của mình phải khóc,
Thì đó là lỗi của người đàn ông.
Đừng vì chút sĩ diện mà làm tổn thương cô ấy !
Loading...

0 nhận xét: