Đừng khóc vì quá khứ nó qua rồi. Đừng lo lắng về tương lai nó vẫn chưa tới. Hãy sống với thực tại và làm nó tươi đẹp. HIỆN TẠI LÀ HIỆN TẠI C...

Đừng khóc vì quá khứ...


Loading...

Đừng khóc vì quá khứ
nó qua rồi.
Đừng lo lắng về tương lai
nó vẫn chưa tới.
Hãy sống với thực tại
và làm nó tươi đẹp.
HIỆN TẠI LÀ HIỆN TẠI

Có những tình cảm biết rõ là dày vò nhưng lại không thể né tránh...
Biết rõ là không có đường tiến nhưng lại không muốn quay đầu...
Biết rõ là phải buông tay nhưng lại không cam tâm xa lìa...
Biết rõ chờ đợi sẽ không có kết quả nhưng bản thân vẫn - Cố Chấp Đợi Chờ...
Loading...

0 nhận xét: