Xinh đep...cũng chỉ để nhìn. Dáng chuẩn...cũng chỉ để ngắm Nhưng CHÂN NGẮN mà đằm thắm thì khối người phải say đắm cả đời.

Đừng khinh chân ngắn nha...


Loading...

Xinh đep...cũng chỉ để nhìn.
Dáng chuẩn...cũng chỉ để ngắm
Nhưng CHÂN NGẮN mà đằm thắm thì khối người phải say đắm cả đời.
Loading...

0 nhận xét: