Nhắn tin : • Một lần - Không thấy trả lời. • Thì đừng nhắn lại lần thứ 2. ... Vì nếu : • Người ta muốn trả lời. • Thì khi thấy tin nhắn đến...

Đừng hạ thấp bản thân mình vì những điều không đáng


Loading...

Nhắn tin :
• Một lần - Không thấy trả lời.
• Thì đừng nhắn lại lần thứ 2.
... Vì nếu :
• Người ta muốn trả lời.
• Thì khi thấy tin nhắn đến, người ta đã trả lời rồi.
Gọi điện :
• Hai lần - Không nghe máy.
• Thì đừng gọi lại lần thứ 3.
Vì nếu :
• Bạn là người quan trọng.
• Thì khi thấy cuộc gọi nhỡ, người ta đã gọi lại rồi.
Vì vậy :
• Đối với vài người hoặc vài chuyện xung quanh.
• Bạn nên suy nghĩ về hành động, về việc làm của mình.
• Chứ đừng bi lụy quá, cố bám chạy theo những thứ xa mờ.
• Để rồi một ngày, bạn nhìn lại bản thân mình.
• Ngay cả đến - Tự trọng bản thân.
• Cũng đã không còn...
Loading...

0 nhận xét: