Bạn nên biết rằng có những người dù bạn có quan tâm họ đến thế nào đi nữa thì họ cũng không để ý tới bạn đâu. Đừng cố gắng chạy theo những g...

Đừng cố gắng chạy theo những gì không thuộc về bạn


Loading...

Bạn nên biết rằng có những người dù bạn có quan tâm họ đến thế nào đi nữa thì họ cũng không để ý tới bạn đâu. Đừng cố gắng chạy theo những gì không thuộc về bạn...nó sẽ không đem lại cho bạn niềm vui và sự hạnh phúc. Không đạt được những điều mình muốn có khi cũng là một điều may.

Người ta không bao giờ bỏ cuộc vì mệt mỏi hay khó khăn mà chỉ bỏ cuộc khi những thứ khiến mình cố gắng không còn ý nghĩa nữa..
Loading...

0 nhận xét: