Đừng chạy theo những gì không thuộc về mình, Đừng đứng đợi những gì mà mình không thấy trước mắt, Vấp ngã phải biết tự đứng dậy, Và... đừng ...

Đừng chạy theo những gì không thuộc về mình


Loading...

Đừng chạy theo những gì không thuộc về mình,
Đừng đứng đợi những gì mà mình không thấy trước mắt,
Vấp ngã phải biết tự đứng dậy,
Và... đừng chờ đợi những gì mà bản thân mình biết là không bao giờ đến..
Loading...

0 nhận xét: