Đừng làm chàng trai bắt cá 2 tay mà hãy là chàng trai dùng cả 2 tay "Để giữ chặt một người con gái mà mình yêu" Nếu 1 ngày : • Có...

Đừng bắt cá 2 tay mà hãy dùng 2 tay bắt 1 cá


Loading...

Đừng làm chàng trai bắt cá 2 tay mà hãy là chàng trai dùng cả 2 tay "Để giữ chặt một người con gái mà mình yêu"

Nếu 1 ngày :
• Có một người con gái khác...
• Xen vào mối quan hệ giữa ANH và EM...
Nếu 1 ngày :
• ANH phải nhức đầu suy nghĩ...
• Phân vân cùng những sự lựa chọn...
• ANH không biết sẽ phải chọn ai và rời xa ai...
Nếu :
• Có một ngày như thế thật...
Thì :
• EM sẽ tự bước đi...
• Sẽ bỏ lại ANH và người đó...
• Bỏ lại những toan tính để chúng ở cùng ANH...
• Vì EM biết, những yêu thương EM dành cho ANH đã là chẳng đủ...
Vì nếu :
• Nếu như ANH thực sự yêu EM...
• Trái tim ANH thực sự cần và muốn có em ở bên ANH...
• Thì ANH đã không cần phải phân vân như vậy...
Và EM :
• EM cũng không phải là một nghệ nhân...
• Để có thể quay về ghép những mảnh gương đã vỡ trong kí ức...
Loading...

0 nhận xét: