Đau khổ không phải là vì một ai đó bỏ... ...Mà là... Từ bỏ một ai đó mà trong lòng vẫn rất yêu... ... Ký ức giống như một vết thương! Rồi nó...

Đừng bao giờ xem nhẹ tình cảm của bất cứ ai...


Loading...

Đau khổ không phải là vì một ai đó bỏ...
...Mà là...
Từ bỏ một ai đó mà trong lòng vẫn rất yêu...
...
Ký ức giống như một vết thương!
Rồi nó sẽ lành theo năm tháng!
Nhưng...
Sẽ mãi mãi để lại một vết sẹo
Mà mỗi khi chạm vào...nó sẽ nhói đau!

Đừng bao giờ...
• Xem nhẹ tình cảm của một ai đó...
Vì...
• Đời như một quy luật...
• Hôm nay làm người ta đau...
• Thì chắc gì ngày mai bạn sẽ được hạnh phúc..!!
Loading...

0 nhận xét: